Historisk Foredragsforening

Historisk Foredragsforening Odense er for dig der der elsker historiske foredrag med kompetente foredragsholdere. Vi Bevarer Ordet er vores vision for det gode historiske foredrag.

Historien fylder meget hos os men også foredrag om filosofi, journalistik, politik og arkæologi bliver behandlet.

Vi er nu klar til forårets foredrag og er ved at få de sidste foredrag på plads

    Følg med her og hør nyt så snart vi har vort program færdigt til nye skønne foredrag.

 TIDLIGERE FOREDRAG

Foredrag den 17 november kl 19,30

Når Staten er Far og Mor

Historisk Foredragsforening leverer foredrag i OdenseSæsonens næste foredrag er med historiker Cecilie Bjerre der fortæller om Danmarks første børnelov i 1905, som betød, at stat og kommuner påtog sig et ansvar for at gribe ind i familier og fjerne børn fra hjemmet, når forældre svigtede, gik bort eller et barn i datidens øjne trængte til (gen-)opdragelse.

I foredraget vil der være fokus på, hvordan børneværnet fungerede som bindeled mellem stat og borgere. Herunder bliver temaer såsom børneværnets praksisser, den førte politik, børneforsorgens bredere historie og barndomssyn berørt, og vi kommer vidt omkring i anbringelsessager fra perioden:

Vi skal både se, hvordan Peter Sabroe i starten af 1900-tallet tog sagen i egen hånd, hvordan forældre forsøgte at få deres børn hjemgivet, og ikke mindst hvordan Charlotte Strandgaard i 1960'erne cyklede rundt på Vesterbros som kredsværge i børneværnet.

Cecilie Bjerre er ph.d. og adjunkt i historie på Syddansk Universitet. Hun har skrevet bogen Når staten er far og mor, der udkom på Syddansk Universitetsforlag i 2021.
Den 12. januar 2023 udkommer bogen Børneloven 1905 som en del af Aarhus Universitetsforlags 100danmarkshistorier

Foredrag er i Historiens Hus med Pris: 50 kr. og som altid kun 20 kr. for medlemmer (medlemskab koster 50 kr. for et år).

Der er gratis te og kaffe.. . . . .Vi Ses..!!

Foredrag den 27 oktober kl 19,30

Svenskekrigene 1657-1660

Historisk Foredragsforening leverer foredrag i OdenseDe to krige mod Sverige 1657-60 kostede nær Danmark livet som selvstændig stat og førte til tabet af Skåne, Halland og Blekinge. Danmark blev besat og hærget, først af svenskerne, så af Danmarks allierede, Polen og Brandenburg. Den svenske konge, Karl 10. Gustav, havde planlagt Danmarks opdeling og kongehusets ødelæggelse samt adelens deportation til De Baltiske Lande. Kun stærk dansk modstand og international undsætning reddede Danmark. I krigens kølvand fulgte epidemier. 25-30 pct. af befolkningen omkom på de tre år.

Fyn blev flere gange centrum for krigsbegivenhederne, og især i krigens slutning blev øen hærget af både venner og fjender. I ”hungervinteren” 1659-60 hærgede landsknægte, sult og sygdomme øen.

Krigene ruinerede Danmark og blev afsættet til enevældens indførelse i 1660. Samtidig forstærkede krigene tendensen mod en centralisering af Danmark. Magtstaten fik et afgørende skub fremad med de dramatiske krige.

Lars Christensen (f. 1970) er ph.d. i historie fra Syddansk Universitet og forfatter til blandt andet bogen Svenskekrigene 1657-60. Danmark på kanten af udslettelse.Foreningen er oprettet i 1986 og udsprunget af historikermiljøet på det daværende Odense Universitet. Det er stadig primært historiestuderende og uddannede historikere i studiemiljøet omkring SDU Syddansk Universitet, der bestyrer foreningen.

Der er entré på kr. 50 for ikke-medlemmer og kr. 20 for medlemmer til alle vore foredrag. Medlemsskab koster kun kr. 50 for 1 år

Alle er velkomne! Historisk Foredragsforening – VI BEVARER ORDET™

Historisk Foredragsforening – VI BEVARER ORDET – Vi har siden 1986 sat en dagsorden med gode historiske foredrag. Beviset for at det talte ord giver resultater.

Se mere om Historisk Foredragsforening Odense, besøg foreningens hjemmeside på Historisk Foredragsforening eller kontakt os på hff-odense@hotmail.com eller Facebook 

Alle medier fra Historisk Foredragsforening er omfattet af © Copyright og må ikke kopieres.

Historisk Foredragsforening

Historisk Foredragsforening – VI BEVARER ORDET – Vi har siden 1986 sat en dagsorden med gode historiske foredrag. Beviset for at det talte ord giver resultater.