Generalforsamling 2016

Generalforsamling

Torsdag den 16. marts 2017

 

 

Dagsorden

 

1) Valg af dirigent

 

2) Formandens beretning

 

3) Fremlæggelse af regnskab for 2016 ved kassereren (regnskabsåret er 1/1 - 31/12)

 

4) Indkomne forslag (indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen til foreningens formand)

 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor

Bestyrelsesmedlemmer ()

Behandling af forslag til bestyrelsesmedlemmer

Suppleanter (på valg hvert år)

Behandling af forslag

 

Revisor (på valg hvert år)

 

Behandling af forslag

 

 

6) Evt.

 

Alle afgørelser vedtages ved simpelt flertal